Spotřebitelskoprávní moot court
Celostátní studentská soutěž. Vyzkoušejte si roli advokáta nanečisto. Souboj argumentů
v simulovaném soudním procesu.

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti

Moot courty přinášejí jedinečnou možnost zlepšit argumentační dovednosti, odborné znalosti i týmovou spolupráci. Jde o profesně nejpřínosnější mimoškolní aktivity, ve kterých si studenti vyzkouší roli právních zástupců nanečisto. Největší česká spotřebitelská organizace dTest proto vyhlašuje soutěž týkající se aktuálního tématu. Moot court je otevřen dvou až čtyřčlenným týmům složeným ze studentek a studentů právnických fakult v České republice.

Aktuálně

Ústní kolo proběhlo distanční formou v pátek 27. listopadu 2020. Vítězem druhého ročníku soutěže s celkově nejvyšším počtem bodů se stal tým studentů z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve složení Natálie Vaicová, Jakub Holčák a Tereza Tina Rašťáková. Nejlepší písemné podání odevzdaly studentky z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, a to Vendula Čajková, Barbara Janovská, Magdaléna Kráľová a Dominika Šudová. Cenu za nejlepšího řečníka obdržel student Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Dominik Lokvenc.

Podívejte se na záznam z vyhlášení výsledků soutěže

Případ

Karel Veselý se zaregistroval na online seznamce a objednal si měsíční členství na zkoušku za 149 Kč. Jaké bylo jeho překvapení, když mu seznamka členství automaticky prodloužila o tři měsíce a z účtu mu strhla dalších 2247 Kč. Na stížnosti Karla zareagovala tak, že přijetím obchodních podmínek souhlasil s automatickou prolongací. Karel později zjistil, že se s podobným problémem potýkají tisíce dalších spotřebitelů.

Má online seznamovací společnost právo na zaplacení prodlouženého členství?

Porota

JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
soudkyně Ústavního soudu, vysokoškolská učitelka
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
emeritní děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity, vysokoškolská učitelka, advokátka
doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M. Ph.D.
proděkanka, vysokoškolská učitelka, of counsel advokátní kanceláře
JUDr. Věra Knoblochová, Ph.D.
vedoucí oddělení spotřebitelské legislativy MPO, členka rozkladové komise ERÚ, lektorka spotřebitelského práva
doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
právník, vysokoškolský učitel
Mgr. Bc. Svatava Veverková
právnička, koordinátorka moot courtu
Mgr. Kamila Abbasi
asistentka soudce Ústavního soudu
Mgr. Bc. Petr Jedlička
právník a lektor mootcourtových dovedností

Harmonogram soutěže

1

Přihlaste svůj tým

Vyplněním formuláře nejpozději
do 15. října 2020
přihlaste svůj tým
do soutěže. Členem soutěžního týmu může být pouze studentka či student právnické fakulty kterékoliv vysoké školy v České republice. Týmy musí být složeny minimálně ze dvou a maximálně ze čtyř členů.
2

Odevzdejte písemná podání

Vžijte se do role právního zástupce žalobce i žalovaného a odevzdejte písemná podání obou stran. Podání posílejte ve formátu DOC, DOCX
nebo PDF na e-mail moot@dtest.cz
až do 31. října 2020
.
3

Celorepublikové ústní kolo

Odborná porota vyhodnotí písemná podání. Deset nejlepších týmů se utká 27. listopadu 2020 v celorepublikovém ústním kole, které bude probíhat distanční formou. Pozvánku obdrží týmy spolu s rozpisem ústních jednání a podáním protistrany do poloviny listopadu.

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže jsou závazná pro všechny studenty vysokých škol, kouče, soudce a osoby participující
na organizaci Spotřebitelskoprávního moot courtu.

Pravidla soutěže ke stažení >