Spotřebitelskoprávní moot court
Celostátní studentská soutěž. Vyzkoušejte si roli advokáta nanečisto. Souboj argumentů
v simulovaném soudním procesu.

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti

Moot courty přinášejí jedinečnou možnost zlepšit argumentační dovednosti, odborné znalosti i týmovou spolupráci. Jde o profesně nejpřínosnější mimoškolní aktivity, ve kterých si studenti vyzkouší roli právních zástupců nanečisto. Největší česká spotřebitelská organizace dTest proto vyhlašuje soutěž týkající se aktuálního tématu. Moot court je otevřen dvou až čtyřčlenným týmům složeným ze studentek a studentů právnických fakult v České republice.

Vyhrát můžete ceny v hodnotě 30 000 Kč.

Aktuálně

Spotřebitelská organizace dTest uspořádala třetí ročník soutěže Spotřebitelskoprávní moot court, ve které si studenti vyzkoušeli roli advokátů nanečisto. Jejich výkony u fiktivního soudu hodnotila odborná porota. Celostátní soutěž probíhala za splnění všech protipandemických opatření na brněnské právnické fakultě. Vyhrál tým z Univerzity Palackého v Olomouci. Tento tým si rovněž odnesl cenu za nejlepší písemné podání. Titul nejlepšího řečníka obdržel student z Masarykovy univerzity v Brně.

Byť neférových podnikatelů je mnoho, letošní ročník soutěže se zaměřil na online aukční společnosti v oblasti realit. „Soutěžní soudní případ vycházel z reálných stížností spotřebitelů na tyto společnosti, které si účtují registrační poplatek, ačkoliv spotřebitel často vůbec netuší, že se k jeho úhradě zavazuje,“ popisuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. A dodává: „Na jedné straně soutěžního sporu proto stála spotřebitelka Viktorie a na druhé straně dražební portál k-aukce.cz. Studenti si v roli advokátů vyzkoušeli nanečisto zastupovat obě strany sporu.“

Do soutěže se přihlásilo více než 30 dvou až čtyřčlenných týmů ze všech právnických fakult v České republice. V písemném kole musely všechny týmy vypracovat podání k fiktivnímu soudu jak za žalobkyni – spotřebitelku, tak za žalovanou společnost. Deset nejlepších týmů postoupilo do ústního kola, které se konalo v pátek 26. listopadu 2021 v Brně. Los určil, zda daný tým bude v ústním kole hájit zájmy buď napálené spotřebitelky, nebo online aukční společnosti. Studenti dopředu dostali písemné podání protistrany, aby se mohli na ústní kolo připravit.

Jednání ve Spotřebitelskoprávním moot courtu bylo velmi podobné tomu skutečnému u soudu. Do fiktivního soudu zasedli advokát, rozhodce a pedagog Milan Hulmák, vedoucí oddělení spotřebitelské legislativy Ministerstva průmyslu a obchodu Věra Knoblochová, vedoucí právního oddělení České obchodní inspekce Vlastimil Turza, popularizátor právního psaní Štěpán Janků, lektor moot courtových dovedností Petr Jedlička nebo vysokoškolské učitelky Blanka Vítová a Markéta Selucká. Porota složená z uznávaných odborníků byla jedním z největších lákadel pro studenty. Po každém jednání obdrželi od poroty zpětnou vazbu, která jim může pomoci v jejich budoucí profesní kariéře.

„Vítězem soutěže s celkově nejvyšším počtem bodů se stal tým studentů z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve složení Radomil Kočí, Lukáš Vlk a Vojtěch Hudec,“ představuje výsledky Jana Marková, koordinátorka moot courtu a vedoucí právní poradny dTestu. A doplňuje: „Tento tým zároveň odevzdal nejlepší písemné podání. Poprvé v historii námi organizované soutěže došlo ke shodě absolutního vítěze s vítězem nejlepšího písemného podání.“ Cenu za nejlepšího řečníka obdržel student Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Boleslav Tomšík.

Moot court představuje ve školním prostředí formu praktické výuky a jeho cílem je připravit studenty právnických fakult na vystupování před soudem. Moot court se vždy soustředí na právně složité případy, kde neexistuje jasné a jednoduché řešení. Jelikož dTest není jen časopis s užitečnými informacemi, snaží se svými aktivitami vzdělávat rovněž studenty. Ti si ze soutěže odnesli nejen hodnotné ceny a přínosnou zpětnou vazbu od poroty, ale především poznání reálných problémů českých spotřebitelů.

Příprava soutěže zabrala organizátorům přibližně půl roku. Čekala na ně velká výzva, jelikož museli reagovat na měnící se protipandemická opatření, a opakovaně proto měnit pravidla či složení odborné poroty. „Nakonec jsme se rozhodli zrealizovat ústní kolo prezenčně a úspěšně překonat všechna úskalí. Jsme moc rádi, že nám s tím velice pomohla brněnská právnická fakulta, která byla letos spoluorganizátorem soutěže,“ uzavírá Eduarda Hekšová.

Fotogalerie

Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Organizační tým Spotřebitelskoprávního mootu 2021 spolu s vedoucím právního oddělení Petrem Šmelhausem (uprostřed)
Porota Spotřebitelskoprávního moot courtu. Zleva: Turza, Jedlička, Knoblochová, Hulmák, Marková, Selucká, Janků
Finálové kolo
Nejlepší řečník Boleslav Tomšík
Absolutním vítězem mootu se stal stejný tým, který zaslal nejlepší písemné podání. Ve složení Radomil Kočí, Lukáš Vlk a Vojtěch Hudec

Případ

Viktorie Nováková měla zájem o koupi rodinného domu. Jelikož chtěla rodinný dům koupit co možná nejlevněji, rozhodla se využít služeb portálu www.k-aukce.cz. Podmínkou pro zobrazení kompletních informací o nemovitostech nabízených na portálu byla registrace. Viktorie se tedy zaregistrovala, po 90 dnech od provedení registrace jí ovšem přišlo od provozovatele portálu upozornění, že neuhradila registrační poplatek ve výši 5199,- Kč. Viktorie byla překvapená a zmatená, povinnosti hradit poplatek si nebyla vědoma. Napsala tedy společnosti, že nic platit nebude. Společnost jí odpověděla, že pokud nezaplatí, budou peníze vymáhány soudní cestou.

Má společnost právo na zaplacení registračního poplatku?

Porota

doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.
advokát, rozhodce, pedagog, autor odborné literatury
Štěpán Janků
popularizátor právního psaní a autor blogu PrávníPsaní.cz
Mgr. et Mgr. Petr Jedlička
právník antimonopolního úřadu, lektor mootcourtových dovedností
JUDr. Věra Knoblochová, Ph.D.
vedoucí oddělení spotřebitelské legislativy MPO, předsedkyně rozkladové komise Energetického regulačního úřadu
Mgr. Jana Marková
vedoucí právní poradny dTest, koordinátorka mootcourtu
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
emeritní děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity, vysokoškolská učitelka, advokátka
Mgr. Vlastimil Turza
vedoucí právního oddělení České obchodní inspekce, člen rozkladové komise Energetického regulačního úřadu
doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M. Ph.D.
proděkanka, vysokoškolská učitelka, of counsel advokátní kanceláře

Harmonogram soutěže

1

Přihlaste svůj tým

Vyplněním formuláře nejpozději
do 15. října 2021
přihlaste svůj tým
do soutěže. Členem soutěžního týmu může být pouze studentka či student právnické fakulty kterékoliv vysoké školy v České republice. Týmy musí být složeny minimálně ze dvou a maximálně ze čtyř členů.
2

Odevzdejte písemná podání

Vžijte se do role právního zástupce žalobce i žalovaného a odevzdejte písemná podání obou stran. Podání posílejte ve formátu DOC, DOCX
nebo PDF na e-mail moot@dtest.cz
až do 31. října 2021
.
3

Celorepublikové ústní kolo

Odborná porota vyhodnotí písemná podání. Deset nejlepších týmů se utká 26. listopadu 2021 na PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ v celorepublikovém ústním kole. Pozvánku obdrží týmy spolu s rozpisem ústních jednání a podáním protistrany do poloviny listopadu.

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže jsou závazná pro všechny studenty vysokých škol, kouče, soudce a osoby participující
na organizaci Spotřebitelskoprávního moot courtu.

Pravidla soutěže ke stažení >