Spotřebitelskoprávní moot court
Celostátní studentská soutěž. Vyzkoušejte si roli advokáta nanečisto. Souboj argumentů
v simulovaném soudním procesu.

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti

Moot courty přinášejí jedinečnou možnost zlepšit argumentační dovednosti, odborné znalosti i týmovou spolupráci. Jde o profesně nejpřínosnější mimoškolní aktivity, ve kterých si studenti vyzkouší roli právních zástupců nanečisto. Největší česká spotřebitelská organizace dTest proto vyhlašuje soutěž týkající se aktuálního tématu. Moot court je otevřen dvou až čtyřčlenným týmům složeným ze studentek a studentů právnických fakult v České republice.

Případ

Paní Věře zazvonila u dveří podomní prodejkyně. Slíbila jí, že pro ni v aukci sežene levnějšího dodavatele elektřiny a plynu. Vše zcela zdarma. Protože má paní Věra malý důchod, ihned souhlasila. Nový dodavatel se jí ale vůbec nezamlouval. Když s ním chtěla smlouvu zrušit, čekalo ji překvapení. Podomní prodejkyně paní Věře naúčtovala smluvní pokutu 10 tisíc korun za maření dodávek energií.

Má podomní prodejkyně nárok na uhrazení smluvní pokuty? Může seniorka smlouvu s dodavatelem zrušit bez sankce?

Porota

JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
soudkyně Ústavního soudu, vysokoškolská učitelka
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
emeritní děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity, vysokoškolská učitelka, advokátka
doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M. Ph.D.
vysokoškolská učitelka, advokátka
JUDr. Věra Knoblochová, Ph.D.
vedoucí oddělení spotřebitelské legislativy MPO, členka rozkladové komise ERÚ, lektorka spotřebitelského práva
JUDr. Jiří Handlar, Ph.D.
soudce Krajského soudu v Brně, vysokoškolský učitel
Mgr. Bc. Svatava Veverková
vedoucí právní poradny dTestu
Mgr. Kamila Abbasi
asistentka soudce Ústavního soudu
Mgr. Bc. Petr Jedlička
právník a lektor mootcourtových dovedností

Harmonogram soutěže

1

Přihlaste svůj tým

Vyplněním formuláře nejpozději
do 22. října 2019
přihlaste svůj tým
do soutěže. Členem soutěžního týmu může být pouze studentka či student právnické fakulty kterékoliv vysoké školy v České republice. Týmy musí být složeny minimálně ze dvou a maximálně ze čtyř členů.
2

Odevzdejte písemná podání

Vžijte se do role právního zástupce žalobce i žalovaného a odevzdejte písemná podání obou stran. Podání posílejte ve formátu DOC, DOCX
nebo PDF na e-mail moot@dtest.cz
až do 31. října 2019
.
3

Celorepublikové ústní kolo

Odborná porota vyhodnotí písemná podání. Šestnáct nejlepších týmu se utká 29. listopadu 2019 v celorepublikovém ústním kole, které bude probíhat na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Pozvánku obdrží týmy spolu s rozpisem ústních jednání a podáním protistrany do poloviny listopadu.

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže jsou závazná pro všechny studenty vysokých škol, kouče, soudce a osoby participující
na organizaci Spotřebitelskoprávního moot courtu.

Pravidla soutěže ke stažení >